Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΓ


Επιρροή μορφολογίας δομικού συστήματος. Δομικά στοιχεία υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων σύμφωνα με τους EC2 και 8. Τοιχώματα υπογείων. Επιφανειακές θεμελιώσεις από σκυρόδεμα (συνδεδεμένα πέδιλα, θεμελιοδοκοί, κοιτοστρώσεις). Πλαίσια. Ολοκληρωμένα λογισμικά σχεδιασμού. Επίσκεψη σε εργοτάξιο.

Στόχος είναι η διαμόρφωση δομικού συστήματος από ωπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια η ανάλυση και η διαστασιολόγηση σε δομικά στοιχεία υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και θεμελίωσης.

Η ήδη διαμορφωμένη πρόταση για το δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα τυπικής διώροφης κατοικίας με υπόγειο, διορθώνεται και εγκρίνεται προκειμένου να ακολουθήσει ο πλήρης σχεδιασμός. Η εργασία παραδίδεται σε προφορική εξέταση του φοιτητή.

 

Περίγραμμα μαθήματος…