Γραμματεία


Προϊσταμένη Γραμματείας
Τσομπανάκη Παρασκευή
Τηλ.: +30 25410-79032
Fax : +30 25410-79024
e-mail: protocol@civil.duth.gr

Φοιτητικά Θέματα – Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Ιωακειμίδου Σεβαστή
τηλ.: +30 25410-79027
email: sioakemi@xan.duth.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Ελευθεράκου Βασιλική
τηλ.: +30 25410-79025
email: velefth@xan.duth.gr

Πρωτόκολλο
Χάβρα Όλγα
τηλ.: +30 25410-79026
email: ochavra@xan.duth.gr