Γραμματεία


Προϊσταμένη Γραμματείας
Τσομπανάκη Παρασκευή
Τηλ.: +30 25410-79032
e-mail: vtsompan@admin.duth.gr

Φοιτητικά Θέματα – Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Ιωακειμίδου Σεβαστή
τηλ.: +30 25410-79027
email: sioakemi@admin.duth.gr

Μεταπτυχιακά – Διδακτορικά
Χαβρά Όλγα
τηλ.: +30 25410-79026
email: ochavra@admin.duth.gr

Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραιώσεων
Χαβρά Όλγα
τηλ.: +30 25410-79026
email: ochavra@admin.duth.gr
e-mail: protocol@civil.duth.gr (Για έγγραφα που χρήζουν πρωτοκόλλησης )