Διατελέσαντες Πρόεδροι


1. 2020-2022 Ηλιάδης Λάζαρος

2. 2016-2020 Αναξαγόρας Ελένας

3. 2014-2016 Καραγιάννης Χρ.

4. 2012-2014 Καραγιάννης Χρ.

5. 2010-2012 Χρυσάνθου Β. (έως 12/2012 λόγω τροπ. Νόμου)

6. 2008-2010 Καραγιάννης Χρ.

7. 2006-2008 Καραμπίνης Α.

8. 2004-2006 Καραμπίνης Α.

9. 2002-2004 Διαμαντής Ι.

10. 2000-2002 Διαμαντής Ι.

11. 1997-1999 Ματσούκης Π. (και 1999-2000 λόγω τροπ. Νόμου)

12 . 1993-1995 † Χαλιούλιας Α.

13. 1991-1993 † Σίδερης Κων.

14. 1989-1991 † Σίδερης Κων.

15. 1987-1989 Γδούτος Ε.

16. 1985-1987 Λουκάκης Π.

17. 1984-1985 Κουτίτας Χ.

18. 1983-1984 Στεφανής Β.

19. 1982-1983 Κωτσοβίνος Ν.