Διοίκηση – Επικοινωνία


Πρόεδρος
Ηλιάδης Λάζαρος, Καθηγητής
Τηλ.: +30 25410-79649
e-mail: liliadis@civil.duth.gr
http://utopia.duth.gr/~liliadis/

Προϊσταμένη Γραμματείας
Τσομπανάκη Παρασκευή
Τηλ.: +30 25410-79026, +30 25410-79032
Fax : +30 25410-79024
e-mail: vtsompan@admin.duth.gr

Επικοινωνία:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Κτήριο Α΄, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη
Τηλ.: +30 25410 -79026

e-mail: protocol@civil.duth.gr (Για έγγραφα που χρήζουν πρωτοκόλλησης )
e-mail: secr@civil.duth.gr
e-mail: info@civil.duth.gr