Πρόσβαση


Α΄ Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια

Διεύθυνση:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Κτήριο Α΄-Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο: 25310 39902, 25310 39903
Fax: 25410 79026
Email: secr at civil.duth.gr