Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ (Τμ. Αρχ. Μηχ.)


Από τον εμπειρικό ρεαλισμό στον κοινωνικό ρεαλισμό: Εξετάζονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της τέχνης την περίοδο της Αναγέννησης στο Βόρειο και Νότιο Ευρωπαϊκό χώρο κατά το δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο αιώνα οι μεγάλες Σχολές, οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι και τα έργα τους. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Μπαρόκ και η τέχνη του Ροκοκό κατά τον 18ο αιώνα. Στο 19ο αιώνα δίνεται έμφαση στις Νεοκλασικιστικές τάσεις της περιόδου, τη συμβολή του Ρομαντισμού στη διαμόρφωση των εθνικών χαρακτηριστικών των κρατών, το ρόλο του στα επαναστατικά απελευθερωτικά κινήματα της εποχής και στις μεγάλες εθνογραφικές ταξιδιωτικές καταγραφές γνωστές ως Οριενταλισμός. Με το γαλλικό Ρεαλισμό στραμμένο στα κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα της δεύτερης περιόδου της Βιομηχανικής Επανάστασης προετοιμάζεται το έδαφος για τη νέα τέχνη αστικού χαρακτήρα και τα κινήματα του μοντερνισμού.

Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές


Η Υπολογιστική Νοημοσύνη είναι υποσύνολο της Τεχνητής Νοημοσύνης: Περί Ευφιίας, Ομοιότητες διαφορές Νόησης Ανθρώπου- Μηχανής, Ασαφής Λογική- Ασαφής Νόηση, Αναπαράσταση εννοιών του πραγματικού κόσμου με Ασαφή Λεκτικά, Ασαφείς Σχέσεις, Ευφυή Συστήματα Ελέγχου Ασαφούς Νόησης (Mamdani), Μηχανική Μάθηση – Αναπτύσσοντας και διδάσκοντας αντίγραφα του Ανθρώπινου εγκεφάλου, Κατευθυνόμενη Μηχανική Μάθηση Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) Πολυεπίπεδα ΤΝΔ εμπρόσθιας τροφοδοσίας 2ης Γενιάς, Regression και Classification-Αναγνώριση Προτύπων, ΤΝΔ Ακίδας 3ης γενιάς Spiking Neural Networks για Classification, Έλεγχος – αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ΤΝΔ Regression/Classification (Metrics), Πίνακες Σύγχισης, TP, TN, FP, FN, Sensitivity, Specificity, Accuracy, k-fold cross validation, Γενίκευση ΤΝΔ, Μη κατευθυνόμενη Μηχανική Μάθηση, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα Kochonen Αυτοοργανούμενων Χαρτών (Self Organizing Maps), Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα (Convolutional ANN)- Βαθειά Μάθηση, Ασαφής ανάλυση συστάδων (Fuzzy c-means Clustering), Μηχανές Διανύσματος Υποστήριξης SVM, Υλοποίηση σε MATLAB-Εφαρμογές στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, Ευφυείς Πράκτορες.

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Προγραμματισμός Διαδικτύου – Ασφάλεια Πληροφοριών


Βασικές έννοιες του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Ιστού, Πρωτόκολλο TCP/IP, Web servers, Domain names, Προγραμματισμός HTML, Ανάπτυξη ιστοσελίδων στο Dreamweaver MX, Ανάπτυξη προγραμμάτων σε Javascript ενσωματωμένων σε HTML, Widgets, Ανάπτυξη εφαρμογών Analytics, Κυβερνοπόλεμος/Κυβερνοεπιθέσεις, Κακόβουλο Λογισμικό (Malware), Botnets, Firewalls/ Χρήση Τεχνητής Ευφυίας για ανίχνευση Malware-Botnets, Κοινωνική Μηχανική (Social Engineering), PHISING, SPOOFING, SNIFING, Αντιμετώπιση Κυβερνο-απειλών, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ανίχνευσης Κυβερνο-απειλών, Η σκοτεινή Πλευρά του Διαδικτύου, CSS Εισαγωγή, Μοντέλα κυβερνοασφάλειας, Τεχνικές Για Προδιαγραφές Ασφάλειας Δικτύου, η μέθοδος STPA-Sec, Ευφυή διαδικτυακά συστήματα εκπαίδευσης (Moodle, Mooc).

 

Περίγραμμα μαθήματος…

Τερματικές Εγκαταστάσεις (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019)


Μεταφορές, ανάπτυξη, περιβάλλον. Οι μεταφορές ως απαραίτητη υποδομή στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Οι αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον. Τερματικές εγκαταστάσεις.

Συνδυασμένες μεταφορές. Οικοανάπτυξη – οικοσχεδιασμός του χώρου. Αειφόρες μεταφορές. Σύγχρονες εξελίξεις στις μεταφορές – Τερματικές εγκαταστάσεις. Αειφόρες μεταφορές σε χωροταξικό επίπεδο (τρένο, πλοία) και σε πολεοδομικό επίπεδο (μετρό, τραμ, ποδήλατο). Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε μέσα μεταφοράς. Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Τερματικές εγκαταστάσεις – πόλη – περιφέρεια. Περιβαλλοντική διάσταση στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό των τερματικών εγκαταστάσεων. Χερσαίες Τερματικές Εγκαταστάσεις: Κατηγορίες και είδη τερματικών εγκαταστάσεων, Σιδηροδρομικοί σταθμοί, ΚΤΕΛ κ.α. Κριτήρια χωροθέτησης. Λειτουργικές αρχές. Τεχνική περιγραφή. Κέντρα ελέγχου και οργάνωσης. Προσδιορισμός κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων. Αξιολόγηση. Σχεδιασμός και κατασκευή χερσαίων τερματικών εγκαταστάσεων. Λιμένες: Κατηγορίες και είδη λιμένων. Κριτήρια χωροθέτησης. Λειτουργικές αρχές. Τεχνική περιγραφή.