Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθυντή προγράμματος τον Αν. Καθηγητή κ. Λάζαρο Βασιλειάδη. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η πρακτική εφαρμογή σε κλάδους Πολιτικού Μηχανικού, σχετικούς με τις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού και των ειδικών τεχνολογιών των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατεβάστε το αρχείο με τη Aναλυτική … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών.