Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθυντή προγράμματος τον Καθηγητή κ. Παντοκράτορα Αστέριο.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η πρακτική εφαρμογή σε κλάδους Πολιτικού Μηχανικού, σχετικούς με τις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και του Περιβάλλοντος.

Κατεβάστε το αρχείο με την Αναλυτική Περιγραφή του ΠΜΣ
Κατεβάστε την Αναλυτική παρουσίαση του Τομέα Υδραυλικών Έργων

Χρήσιμα Έγγραφα:
Προκήρυξη 2020-2021
Αίτηση 2020-2021

Διευθυντής Προγράμματος
Kαθηγητής κ. Παντοκράτορας Αστέριος.
email: apantokr@civil.duth.gr
τηλ. 25410 – 79618,

Γραμματεία
Λαμπρίδου Τάνια,
email: tlamprid@xan.duth.gr
τηλ. 25410 -79611

Ελευθεράκου Βασιλική,
email: velefth@xan.duth.gr
τηλ. 25410 -79025