Μέλη ΕΔΙΠ


Γεώργιος Καφούτης
τομέας: Μαθηματικών Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων
τηλ.: 25410 79619
εσ. τηλ.: 71619
email: gekafout@civil.duth.gr

Εμμανουήλ Γκόλιας
τομέας: Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τομέα Δομικών Κατασκευών
τηλ.: 25410 79490
εσ. τηλ.: 71490
email: egkolias@civil.duth.gr

Ευάγγελος Ευαγγέλου
τομέας: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
τηλ.: 25410 79684
εσ. τηλ.: 71684
email: eevange@civil.duth.gr

Αντώνιος Παπαλεωνίδας
τομέας: Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων
τηλ.: 25410 79617
εσ. τηλ.: 71617
email: papaleon@civil.duth.gr