Μέλη ΕΤΕΠ


Γεώργιος Γκουρλίτσας

τομέας: Τομέας Ύδραυλικών Έργων
τηλ.:25410 79612
εσ. τηλ.: 71612

email:  ggkourli@civil.duth.gr

Κωνσταντίνος Κραββαρίτη

τομέας: Τομέας Ύδραυλικών Έργων
τηλ.:25410 79604
εσ. τηλ.: 71604

email:  kkrabbar@civil.duth.gr

Στέφανος Κέλλης

τομέας: Τομέας Δομικών Κατασκευών
τηλ.:
εσ. τηλ.:

email:  skellis@civil.duth.gr

Θεόφιλος Τζεβελέκης

τομέας: Γεωτεχνικής Μηχανικής
τηλ.: 2541079686
εσ. τηλ.: 71686

email: thtzebel@civil.duth.gr

Κωνσταντίνος Ουζούνης

τομέας: Γεωτεχνικής Μηχανικής
τηλ.:25410 79810
εσ. τηλ.:71810

email:  kouzouni@civil.duth.gr

Αικατερίνη Γκαδρή

τομέας: Τομέας Δομικών Κατασκευών
τηλ.:25410 79612
εσ. τηλ.:71612