Μέλη ΕΤΕΠ


Στέφανος Κέλλης

τομέας: Τομέας Δομικών Κατασκευών
τηλ.: 2541079483
εσ. τηλ.: 71483

email:  skellis@civil.duth.gr

Θεόφιλος Τζεβελέκης

τομέας: Γεωτεχνικής Μηχανικής
τηλ.: 2541079686
εσ. τηλ.: 71686

email: thtzebel@civil.duth.gr