Ομότιμοι Καθηγητές


Κογκέτσωφ Λεωνίδας

Aριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 77/4-12-2008

 

Κωτσοβίνος Νικόλαος

Aριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 98/29-3-2012

 

Σακκάς Ιωάννης

Aριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 100/5-7-2012

 

Χρυσάνθου Βλάσιος

Aριθμ. συνεδρίασης Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 7/12-5-2016

 

Διαμαντής Ιωάννης

Aριθμ. συνεδρίασης Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής  7/12-5-2016

 

Γδούτος Εμμανουήλ

Αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου 80/1/20-9-2018

 

Ματσούκης Φωκίωνας-Παναγής

 

Παπακαλιατάκης Γεώργιος

 

Μπέλλος Κωνσταντίνος

Απόφαση Συγκλήτου

 

Μαρία-Ευριδίκη Γκράτζιου

 

Αστέριος Παντοκράτορας

 

Καραμπίνης Αθανάσιος

Απόφαση Συγκλήτου

 

Βασίλειος Πανοσκάλτσης

Απόφαση Συγκλήτου

 

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Απόφαση Συγκλήτου