Πρακτική Άσκηση


Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Εισαγωγή

Το καλοκαίρι του 2018θα διεξαχθεί και πάλι η πρακτική άσκηση (Π.Α.)των φοιτητών του Τμήματός μας. Η  Π.Α. φιλοδοξεί  να  συμβάλλει,  στο  μέτρο  του  μεγέθους  της,  στη  σύνδεση  των τελειόφοιτών μας με  τις  εφαρμογές της  επιστήμης τους, πέραν  του  πλαισίου  των μαθημάτων.  Φιλοδοξεί,  επίσης,  να  επιτύχει  μια  πρώτη  στοιχειώδη  εξοικείωση  με εργασιακά περιβάλλοντα και γνωριμία με εν δυνάμει εργοδότες. Επιστημονικός υπεύθυνος (Ε.Υ.) για την Π.Α. των φοιτητών του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Αλέξανδρος  Κοκκάλης (e-mail:akokkal@civil.duth.gr).  Θερμή  παράκληση να μην  του απευθύνονται ερωτήσεις σε θέματα που απαντώνται παρακάτω.

Πόσοι; Πότε; Ποιοι;

Όπως ακριβώς και πέρυσι, η Π.Α. του Τμήματος αφορά σε 60 τελειόφοιτους φοιτητές. Η διάρκειά της θα εκτείνεται κατά τον Ιούλιο –Αύγουστο 2018. Δεδομένου ότι η Π.Α. εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρείται αυτονόητο ότι υποψήφιοι δεν μπορεί να είναι όσοι θα ορκιστούν πτυχιούχοι τον Ιούλιο. Ούτε είναι δυνατή η πρόωρη διακοπή της για παρακολούθηση μεταπτυχιακών, που τυχόν αρχίζουν προ του Σεπτεμβρίου. Οι τελειόφοιτοι (5οέτος και παλιότεροι)έχουν προτεραιότητα. Οι έχοντες ήδη συμμετάσχει δεν έχουν τη δυνατότητα να ξανασυμμετάσχουν. Εάν ο αριθμός των 60 δεν συμπληρωθεί από τελειόφοιτους, η Π.Α. θα είναι ανοιχτή και σε 4ετείς.Η εμπειρία έχει δείξει ότι και οι 60 θέσεις θα καλυφθούν από τελειόφοιτους. Σημειώνεται ότι η συνέχιση της Π.Α. και στο 2019είναι πολύ πιθανή, οπότε θα έρθει δικαιωματικά και η σειρά των φετινών 4ετών. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την επιλογή συμμετοχής στην Π.Α. το βασικό κριτήριο είναι η χωρίς παραλήψεις και λάθη ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των απαιτήσεων που τίθενται στις Οδηγίες εντός της προθεσμίας. Εάν παραληφθούν εμπρόθεσμα περισσότερα από 60 σετ δικαιολογητικών, τότε θα εισαχθεί και το κριτήριο της βαθμολογίας.

Οδηγίες-προθεσμίες

Η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ορίζεται στις 2-4, 7-11Μαΐου. Τονίζεται ότι η λήξη της προθεσμίας είναι δυναμική και θα συμβεί όταν συμπληρωθούν 60 πλήρεις ενότητες  δικαιολογητικών. Δεν  έχει  αξία  η  προσκόμιση  μη  συμπληρωμένης  ενότητας δικαιολογητικών,  δεν  κατοχυρώνεται  τίποτα,  ακόμα  κι  αν  λείπει  ‘μόνο  ένα’. Τα δικαιολογητικά θα τα προσκομίζουν οι φοιτητές στο γραφείο του Ε.Υ.,1-2:45, ή όπως προκύπτει από συνεννόηση μαζί του με mail. Για την απαιτούμενη γραφειοκρατία, που αφορά αποκλειστικά και μόνο στους φοιτητές, (διότι υπάρχει σημαντικό σκέλος που αφορά στον Ε.Υ.), επισυνάπτονται ‘copy-paste’ οι Οδηγίες που έχει λάβει ο Ε.Υ. από τους Ιδρυματικούς Αρμόδιους της Π.Α.:

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν μόνοι τους σε ποια εταιρεία/φορέα θα κάνουν την Π.Α. Δεν υφίσταται δυνατότητα βοήθειας από τον Ε.Υ. Όποια εταιρεία βρουν, θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφεί στην πλατφόρμα Άτλαντας και να ανοίξει η θέση Π.Α. για το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.Η εγγραφή θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη (2 φάσεις). Μπορούν οι ίδιοι να επιβεβαιώσουν την εγγραφή μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Άτλαντα με τους κωδικούς του Εύδοξου. Η αντιστοίχιση εργοδότη –φοιτητή θα πρέπει  να  εξασφαλισθεί  με  συγκατάθεση του εργοδότη.  Έμμεση συγκατάθεση θεωρείται η συμπλήρωση από τον φοιτητή excel που θα τους δοθεί με τα στοιχεία του εργοδότη, όπως: επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση. Ο Ε.Υ. με προθυμία θα δεχθεί επικοινωνία με οποιαδήποτε εταιρεία, ώστε να απαντήσει σε τυχόν απορίες ή ανησυχίες της. ΠΡΟΣΟΧΗ, η διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι είναι ότι ο Εργοδότης θα πρέπει να είναι ιδιώτης. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που θα μπορούσε να διατεθεί σε θέσεις στο ευρύτερο Δημόσιο (Ο.Τ.Α., Υπουργεία), αλλά καλό είναι οι φοιτητές να βρουν,  για σιγουριά, εργοδότη ιδιώτη.
  2. Οι  φοιτητές  θα  πρέπει  να  εκδώσουν  (αν  δεν  έχουν)  αριθμό  μητρώου  κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν σε Κ.Ε.Π. θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση, την οποία μπορούν να κατεβάσουν από το www.amka.gr.
  3. .Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν στην εφορία τους. Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση έκδοσης Α.Φ.Μ.(γίνεται πάλι ηλεκτρονικά από το taxis).
  4. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν, (αν δεν έχουν) βιβλιάριο τραπέζης. Θα καταθέσουν σχετική δήλωση και φωτοαντίγραφο της 1ηςεσωτερικής σελίδας του βιβλιαρίου, όπου θα πρέπει να φαίνεται το όνομά τους. Οποιαδήποτε τράπεζα είναι φέτος αποδεκτή.
  5. Οι φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν (αν δεν έχουν) αριθμό μητρώου ασφάλισης (Α.Μ.Α.)Για το τι απαιτείται, θα απευθυνθούν στο Ι.Κ.Α. Ξάνθης(πλέον Ε.Φ.Κ.Α.).Θα καταθέσουν σχετική βεβαίωση. Σημειώνεται ότι πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί λίγες μέρες.
  6. Οι φοιτητές θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  Αίτηση  που  βρίσκεται  στην URL: https://docs.google.com/forms/d/1wDXH3050Tjd1MRw3jkmdBBhoL9fKxd__8bmkiM5yhn8/edit?usp=drive_web Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής όλες οι σελίδες εκτυπωμένες θα πρέπει να κατατεθούν στον Ε.Υ. μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας ενός εκάστου. Τυχόν απορίες αποτελεσματικά θα σας τις λύσουν και οι περυσινοί συμμετέχοντες. Οι απαιτήσεις φαντάζουν πολλές, αλλά θα πρέπει να επισημανθεί ότι σχεδόν χίλιοι φοιτητές της Πολυτεχνικής τις έχουν διεκπεραιώσει με επιτυχία κατά τα προηγούμενα έτη.

Αποζημίωση

Οι φοιτητές θα λάβουν περίπου 250€ για κάθε μήνα από τα οποία θα αφαιρεθεί η ασφάλιση  του  Ι.Κ.Α.  Δε διατίθενται πρόσθετα  κονδύλια  για  μετακινήσεις  και  έξοδα διαμονής. Συνάγεται ότι η Π.Α. καλό είναι να οργανωθεί ατομικά είτε στην Ξάνθη είτε στις ιδιαίτερες πατρίδες  ενός  εκάστου. Για  να λάβουν την  αποζημίωση οι  φοιτητές  θα υπογράψουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον η προαναφερθείσα γραφειοκρατία έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα. Τελικά εκτιμάται πως οι φοιτητές θα λάβουν ‘στο χέρι’ λίγο κάτω από500€, τα οποία, θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους (βάσει εμπειρίας) πριν τα Χριστούγεννα. Για λόγους διαφάνειας, αναφέρεται ότι ο Ε.Υ. θα λάβει αμοιβή 700€ μικτά.

Λοιπά χρήσιμα–Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο Ε.Υ. με επικοινωνία/επισκέψεις στις Εταιρείες/Φορείς, θα ελέγχει απροειδοποίητα τη διεξαγωγή της Π.Α. Εργοδότης μπορεί να είναι κάθε Εταιρεία, Φυσικό Πρόσωπο, Φορέας, όπου δικαιολογείται να απασχοληθεί πολιτικός μηχανικός. Πρακτικά μπορεί ο κάθε φοιτητής να συνεννοηθεί με κάποιο Τεχνικό Γραφείο, στο οποίο το καλοκαίρι θα κάνει Π.Α. Προσοχή, διότι τίθεται ο περιορισμός, για λόγους δεοντολογίας, να μη γίνει η Π.Α. στο γραφείο των γονιών κάποιου. Αυτό μπορεί πρακτικά να ελεγχθεί με έλεγχο των επιθέτων φοιτητή/εργοδότη. Στο τέλος της Π.Α. οι φοιτητές θα μεριμνήσουν ώστε να συμπληρωθεί σωστά από τον Φορέα απασχόλησης μια σελίδα περιγραφής της ενασχόλησής τους εκεί. Οι (τελειόφοιτοι) φοιτητές που τυχόν ενδιαφέρονται, ας αρχίσουν να αποστέλλουν στον Ε.Υ. mails εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα δηλώνουν τον αριθμό φοιτητικού μητρώου τους και το έτος τους, ώστε να αρχίσει να κτίζεται και η σχετική βάση δεδομένων και επίσης να συγκεντρώνουν, χωρίς να τα στέλνουν, τα σχετικά δικαιολογητικά. Αλέξανδρος Κοκκάλης, Καθηγητής Οδοποιία