Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών ΕΘΑΑΕ


         ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΑΑΕ

1ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

3ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο (2) ECTS)

4ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο (2) ECTS)

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο (2) ECTS)

6ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν (υποχρεωτική επιλογή δύο (2) ECTS)

7ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

8ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

9ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

Κατεύθυνση Δομικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων

Μαθήματα Κατεύθυνσης (υποχρεωτικά)

Μαθήματα κατ’επιλογήν Κατεύθυνσης (υποχρεωτική επιλογή δύο (4) ECTS)

10ο Εξάμηνο

Μαθήματα Κορμού (υποχρεωτικά)

 

Σύνολο ECTS Πέμπτου Έτους:                                       60 (30+30)

 

Κατεύθυνση Δομικών Έργων:                              60 (30+30)

Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων:                    60 (30+30)

Κατεύθυνση Υδραυλικών Έργων:                                   60 (30+30)

Κατεύθυνση Γεωτεχνικών Έργων:                                  60 (30+30)

 

Σύνολο ECTS Όλων των Ετών:                                       300

Πλήθος Αριθμού Μαθημάτων για Λήψη Διπλώματος:                    67

 

 

(*) Μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα.