Διδακτορική Διατριβή


Τροποποίηση του κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Π.Θ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ ΠΔΣ (ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

ΦΕΚ-2023-Tεύχος B-06466 13_11_2023

ΦΕΚ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ κ ΔΔ_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Αίτηση ανανέωσης εγγραφής Διδακτόρων