Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διατμηματικό ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ

 

Το ΠΜΣ ΕΜ ιδρύθηκε και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2015 σαν διατμηματικό ΠΜΣ υποστηριζόμενο από τα πιο κάτω Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ:

 • Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ (επισπεύδον Τμήμα)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΠΜΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΠΜΣ

 

Το ΠΜΣ Ε.Μ. εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. Διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

 • Στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και της εφαρμογής των Μαθηματικών στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία
 • Στην ανάπτυξη της έρευνας
 • Στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
 • Στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, σε ειδικές θεματικές ενότητες ή σε επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών/Τμημάτων, Θετικών, Τεχνολογικών, Οικονομικών επιστημών.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην επαρκή κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην προσφορά δια βίου εκπαίδευσης, στην παροχή και ενημέρωση σχετικά με τη γνώση νέων αντικειμένων της μαθηματικής επιστήμης και των τεχνολογιών αιχμής σε στελέχη και προσωπικό ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων.

Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής διατριβής.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα: (7.5 ECTS ανά μάθημα)

( Υ = Υποχρεωτικά, E = Επιλογής)

A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Υποχρεωτικά

1) Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση (Υ)
2) Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων Διαφορών (Υ)

Επιλογής

1) Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (E)
2) Τεχνητή Νοημοσύνη (E)
3) Πεπερασμένα Στοιχεία (E)
4) Διδακτική των Μαθηματικών (E)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Υποχρεωτικά

1) Ασαφής Λογική και Εφαρμογές (Υ)
2) Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας (Υ)

Επιλογής

1) Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (E)
2) Ευφυή Πρότυπα – Υβριδικά Πληροφοριακά Συστήματα Ήπιας Υπολογιστικής (E)
3) Εφαρμοσμένη Οικονομική με έμφαση στο Περιβάλλον (Ε)
4) Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών (E)
5) Θεωρία Γράφων (E)

Περιγράμματα μαθημάτων του ΔΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».

Διδάσκοντες

Από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
Καθηγητής Βασίλης Παπαδόπουλος papadob@civil.duth.gr
Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης  liliadis@civil.duth.gr
Καθηγητής Άγγελος Πρωτοπαπάς aproto@civil.duth.gr
Καθηγητής Βίκτωρ Μπαλόπουλος vbalop@civil.duth.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής Βίκτωρ Μπαλόπουλος vbalop@civil.duth.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια Αυρηλία Κογκέτσωφ akogkets@civil.duth.gr

 Από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ
Καθηγητής Χρήστος Σχοινάς cschinas@ee.duth.gr
Καθηγητής Ιωάννης Μπούταλης ybout@ee.duth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Α. Ρήγας

Από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Αφυπηρετήσας Καθηγητής Γαρύφαλλος Παπασχινόπουλος gpapas@env.duth.gr
Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου  inikol@env.duth.gr

Από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Αφυπηρετήσας Καθηγητής Στέφανος Σπάρταλης sspart@pme.duth.gr

 

Απαιτούμενα ECTS

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 8 μαθήματα, 4 Υποχρεωτικά (2 στο 1ο εξάμηνο and 2 στο 2ο εξάμηνο) και 4 Επιλογής (2 στο 1ο εξάμηνο and 2 στο 2ο εξάμηνο) (Σύνολο 60 ECTS)
 2. Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 90 ECTS

 

Επικοινωνία 

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης
Email: liliadis@civil.duth.gr
Διευθυντής του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

κ. Όλγα Χάβρα
Email: ochavra@admin.duth.gr
Τηλέφωνο: 2541079026
Υπεύθυνη Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜ ΔΠΘ

κ. Τάνια Λαμπρίδου
Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Email : tania_lampridou@live.com

 

Διεύθυνση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Ξάνθη ΤΚ 67100

 

Μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών & της Συντονιστικής Επιτροπής

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης
Καθηγητής Χρήστος Σχοινάς
Καθηγητής Ιωάννης Νικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής Βίκτωρ Μπαλόπουλος
Επίκουρη Καθηγήτρια Αυρηλία Κογκέτσωφ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της αίτησης  σε αυτό το σύνδεσμο.