Εφαρμοσμένα Μαθηματικά


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διατμηματικό ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ

 

Το ΠΜΣ ΕΜ ιδρύθηκε και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2015 σαν διατμηματικό ΠΜΣ υποστηριζόμενο από τα πιο κάτω Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ:

 • Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ (επισπεύδον Τμήμα)
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ
 • Μηχανικών Περιβάλλοντος

 

Το ΠΜΣ Ε.Μ. εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. Διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί:

 • Στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και της εφαρμογής των Μαθηματικών στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία
 • Στην ανάπτυξη της έρευνας
 • Στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, αναπτυξιακών αναγκών της χώρας
 • Στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, σε ειδικές θεματικές ενότητες ή σε επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών/Τμημάτων, Θετικών, Τεχνολογικών, Οικονομικών επιστημών.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην επαρκή κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Στην προσφορά δια βίου εκπαίδευσης, στην παροχή και ενημέρωση σχετικά με τη γνώση νέων αντικειμένων της μαθηματικής επιστήμης και των τεχνολογιών αιχμής σε στελέχη και προσωπικό ιδιωτικών και δημόσιων ιδρυμάτων.

Ελάχιστη διάρκεια σπουδών 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης διπλωματικής διατριβής.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα: (7.5 ECTS ανά μάθημα)

( Υ = Υποχρεωτικά, E = Επιλογής)

Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση 1ο Εξάμηνο (Υ)
Ειδικά Κεφάλαια Διαφορικών Εξισώσεων Διαφορών 1ο Εξάμηνο (Υ)
Ασαφής Λογική και Εφαρμογές 2ο Εξάμηνο  (Υ)
Ειδικά Κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας 2ο Εξάμηνο  (Υ)
Μοντελοποίηση και Ανάλυση Συστημάτων (E)
Στοχαστική Ανάλυση Χρονοσειρών (E)
Πεπερασμένα Στοιχεία (E)
Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (E)
Τεχνητή Νοημοσύνη (E)
Θεωρία Γράφων (E)
Ευφυή Πρότυπα – Υβριδικά Πληροφοριακά Συστήματα Ήπιας Υπολογιστικής (E)
Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (E)
Διδακτική των Μαθηματικών (E)

 

Διδάσκοντες

Από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
Καθηγητής Βασίλης Παπαδόπουλος papadob@civil.duth.gr
Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης  liliadis@civil.duth.gr
Καθηγητής Άγγελος Πρωτοπαπάς aproto@civil.duth.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής Βίκτωρ Μπαλόπουλος vbalop@civil.duth.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια Αυρηλία Κογκέτσωφ akogkets@civil.duth.gr

 Από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ
Καθηγητής Χρήστος Σχοινάς cschinas@ee.duth.gr
Καθηγητής Ιωάννης Μπούταλης ybout@ee.duth.gr
Ομότιμος Καθηγητής Α. Ρήγας

Από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Καθηγητής Γαρύφαλλος Παπασχινόπουλος gpapas@env.duth.gr

Από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Καθηγητής Στέφανος Σπάρταλης sspart@pme.duth.gr

 

Απαιτούμενα ECTS

 1. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς 8 μαθήματα, 4 Υποχρεωτικά (2 στο 1ο εξάμηνο and 2 στο 2ο εξάμηνο) και 4 Επιλογής (2 στο 1ο εξάμηνο and 2 στο 2ο εξάμηνο) (Σύνολο 60 ECTS)
 2. Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

Σύνολο 90 ECTS

 

Επικοινωνία 

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης
Email: liliadis@civil.duth.gr
Διευθυντής του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

κ. Όλγα Χάβρα
Email: ochavra@admin.duth.gr
Τηλέφωνο: 2541079026
Υπεύθυνη Υποστήριξης Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜ ΔΠΘ

κ. Τάνια Λαμπρίδου
Γραμματεία του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Email : tania_lampridou@live.com

 

Διεύθυνση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια, Ξάνθη ΤΚ 67100

 

Μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών & της Συντονιστικής Επιτροπής

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης
Καθηγητής Βασίλης Παπαδόπουλος
Καθηγητής Χρήστος Σχοινάς
Καθηγητής Γαρύφαλλος Παπασχoινόπουλος
Επίκουρη Καθηγήτρια Αυρηλία Κογκέτσωφ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της αίτησης  σε αυτό το σύνδεσμο.