Τρέχοντα έργα


 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

 

Έναρξη: Νοέμβριος 2020
Διάρκεια: 30 Μήνες
Προϋπολογισμός: 2 εκατομμύρια Ευρώ περίπου
Άτομα που θα απασχοληθούν: 83 άτομα (Καθηγητές, Προσωπικό, Έμπειροι και νέοι ερευνητές)
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιωάννης Δόκας

 

Το πρόγραμμα ΚΕΔΙΑΚ-ΠΑΜΘ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020 – Περιφερειακή Αριστεία με το ποσό των 2 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας καινοτόμου υποδομής που θα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε γρήγορο χρόνο σχετικά με την εξέλιξη επικινδυνοτήτων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) και να ορίζει ένα πιθανό αριθμό σεναρίων και συνεπειών των ενδεχόμενων διακινδυνεύσεων, ώστε να δρα ενισχυτικά στην διαδικασία λήψης απόφασης από τους αποφασίζοντες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια της περιφέρειας ΑΜΘ.

 

Περισσότερες πληροφορίες έργου…

 

 

Ενίσχυση της ορθολογικής διαχείρισης του νερού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  (Α.Μ.Θ.) μέσω ανάπτυξης καινοτόμων μεθοδολογιών ΤΠΕ και βελτίωσης ερευνητικών υποδομών

 

Έναρξη: Νοέμβριος 2020
Διάρκεια: 30 Μήνες
Προϋπολογισμός: 2.208.679,40 €
Άτομα που θα απασχοληθούν: 13 Καθηγητές, Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και 30 Έμπειροι και νέοι ερευνητές
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κάγκαλου

 

Περισσότερες πληροφορίες έργου…