Πρακτική άσκηση Erasmus+ ακ. έτους 2020-2021


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 22-7-2020 με e-mail στον Καθηγητή κ. Β. Πανοσκάλτση (vparoska@civil.duth.gr)

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ