Ύλη για τις εξετάσεις μαθημάτων μετά από αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας βάσει απόφασης του ΑΤΕΕΝ-ΥΠΑΙΘ


ΥΛΗ_ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΛΗ ΔΠ_Ι ΓΙΑ ΑΤΕΕΝ 2021-signed.pdf

Υλη οδοστρωματων.pdf

Ύλη Μαθήματος – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ