Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα Ι.Δ.Ο.Χ. (βάσει του Π.Δ. 407/80), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 407_80 για 2022-2023