ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΜΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»


1_Δικαιολογητικά_απαλλαγής_τελών_φοίτησης_ΥΜΠ

2_ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (1)

3_Υπεύθυνη_Δήλωση (για απαλλαγή διδάκτρων) (1)

4_FEK-2022-Tefxos_B-04899-downloaded_-17_09_2022

5_ΔΙΑΜΕΣΟ_ΕΘΝΙΚΟ_ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ