ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (21η) για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή βαθμίδας Επ. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ._Αντιπλημμυρικά Υδραυλικά Έργα Πολιτικού Μηχανικού


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ.Τ. 21η.pdf-1