Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη – Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής της κας Φ.Γκουντάκου – Δευτέρα 22/01/2024 και ώρα 12:00


Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 22-01-2024 και ώρα 12:00-13:30 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κας Φανής Γκουντάκου. Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά με το MsTeams. Για να συμμετάσχετε παρακαλούμε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα:
Το Θέμα της Διδακτορικής της Διατριβής είναι το παρακάτω: “Συμβολή στη διερεύνηση καινοτόμων τεχνικών της ασαφούς λογικής στη μελέτη δομικών στοιχείων και κατασκευών” και στα Αγγλικά “Contribution to the research of innovative techniques of fuzzy logic for studying structural elements and structures”. Η Διδακτορική Διατριβή, το Βιογραφικό Σημείωμα της Υποψήφιας Διδάκτορος κας Φανής Γκουντάκου, καθώς και οι δημοσιευμένες εργασίες βρίσκονται στην παρακάτω ιστοσελίδα (του WeTransfer):
Θα είναι χαρά μας να παρευρεθείτε στην παρουσίαση.
Με εκτίμηση,
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Καθηγητής (Αφυπηρετήσας)
Επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής