Τελετή καθομολόγησης Διπλωματούχων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ – ΜΑΙΟΣ 2024


ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ