Όνομα/Name: Σαμαράς Αχιλλέας / Samaras Achilleas
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Department of Civil Engineering
Ειδικότητα/Specialties: Θαλάσσια Υδραυλική – Λιμενικά Έργα / Maritime Hydraulics, Port & Harbour Engineering
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79615
Ιστοσελίδα: https://www.achilleassamaras.com/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΣΤ.05.Υ.Κ ΣΤ.05.Υ.Κ Αστική Υδραυλική
Η.23.Ε.Υ Η.23.Ε.Υ Εφαρμογές Λιμενικών Έργων
Η.24.Υ.Υ Η.24.Υ.Υ Θαλάσσια Υδραυλική και Ακτομηχανική
Ζ.03.Υ.Κ Ζ.03.Υ.Κ Λιμενικά Έργα
Θ.24.Ε.Υ Θ.24.Ε.Υ Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών