Όνομα/Name: Καραμπίνης Αθανάσιος / Karampinis Athanasios
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος.
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79666, 2541079637
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.05.Υ.Δ Θ.05.Υ.Δ Γέφυρες Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος
Θ.11.Ε.Δ Θ.11.Ε.Δ Έλεγχος και Επεμβάσεις στις Κατασκευές
Θ.09.Ε.Δ Θ.09.Ε.Δ Σχεδιασμός Δομικών Έργων με τη Χρήση Η/Υ (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)
Η.01.Υ.Κ Η.01.Υ.Κ Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΒ
Θ.01.Υ.Κ Θ.01.Υ.Κ Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΓ
Η.05.Υ.Δ Η.05.Υ.Δ Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ