Όνομα/Name: Κογκέτσωφ Αυρηλία / Kogketsof Avrilia
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Αριθμητικές Μέθοδοι
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79741
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Γ.06.Υ.Κ Γ.06.Υ.Κ Διαφορικές Εξισώσεις
Γ.08.Ε.Κ Γ.08.Ε.Κ Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού
Β.02.Υ.Κ Β.02.Υ.Κ Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
Δ.06.Υ.Κ Δ.06.Υ.Κ Πιθανότητες - Στατιστική