Όνομα/Name: Κοκκάλης Αλέξανδρος / Kokkalis Alexandros
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Οδοποιία & Οδοστρώματα
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79641
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ζ.17.Υ.Σ Ζ.17.Υ.Σ Οδοποιία ΙΙ
ΣΤ.03.Υ.Κ ΣΤ.03.Υ.Κ Οδοστρώματα Ι
Η.04.Π.Κ Η.04.Π.Κ Συγγραφή και Παρουσίαση Τεχνικών Εκθέσεων (μάθημα χωρίς βαθμολόγηση)