Όνομα/Name: Αθανασοπούλου Αντωνία / Athanasopoulou Antonia
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79654
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.20.Ε.Σ Η.20.Ε.Σ Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον
Θ.15.Υ.Σ Θ.15.Υ.Σ Εργαστηριακά Θέματα Οδοποιίας - Οδοστρωμάτων
Η.17.Υ.Σ Η.17.Υ.Σ Οδοστρώματα ΙΙ