Όνομα/Name: Πρωτοπαπάς Άγγελος / Protopapas Angelos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79751
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ε.06.Υ.Κ Ε.06.Υ.Κ Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι
Η.12.Ε.Κ Η.12.Ε.Κ Διαχείριση Περιβάλλοντος ΙΙ
Γ.03.Υ.Κ Γ.03.Υ.Κ Επιχειρησιακή Έρευνα
Β.06.Υ.Κ Β.06.Υ.Κ Τεχνική Οικονομική