Όνομα/Name: Σάββα Αθηνά / Savva Athina
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79861
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Γ.04.Υ.Κ Γ.04.Υ.Κ Δομικά Υλικά Ι
Δ.04.Υ.Κ Δ.04.Υ.Κ Δομικά Υλικά ΙΙ
Ζ.06.Ε.Δ Ζ.06.Ε.Δ Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών