Όνομα/Name: Χαλιορής Κωνσταντίνος / Chalioris Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79632
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.10.Ε.Δ Η.10.Ε.Δ Κατασκευές Φέρουσας Τοιχοποιίας
Θ.07.Ε.Δ Θ.07.Ε.Δ Σύμμικτες Κατασκευές