Όνομα/Name: Τζουρμακλιώτου Δήμητρα / Tzourmakliotou Dimitra
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79714
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.04.Υ.Δ Θ.04.Υ.Δ Ειδικά Στοιχεία Μεταλλικών Κατασκευών - Μεταλλικές Γέφυρες
Ζ.02.Υ.Κ Ζ.02.Υ.Κ Εισαγωγή στις Μεταλλικές Κατασκευές
Η.06.Υ.Δ Η.06.Υ.Δ Μεταλλικές Κατασκευές
Η.11.Ε.Δ Η.11.Ε.Δ Ξύλινες Κατασκευές