Όνομα/Name: Ελένας Αναξαγόρας / Elenas Anaxagoras
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Στατική και Δυναμική των Κατασκευών-Αριθμητικές Μέθοδοι
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79626
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.08.Υ.Δ Η.08.Υ.Δ Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών
Ζ.05.Υ.Δ Ζ.05.Υ.Δ Επιφανειακοί Φορείς
Ε.01.Υ.Κ Ε.01.Υ.Κ Στατική των Κατασκευών Ι