Όνομα/Name: Ροβίθης Εμμανουήλ / Rovithis Emmanouil
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Department of Civil Engineering
Ειδικότητα/Specialties: Θεμελιώσεις – Αντιστηρίξεις / Foundations – Retaining walls
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79646
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
ΣΤ.02.Υ.Κ ΣΤ.02.Υ.Κ Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών
Η.13.Υ.Γ Η.13.Υ.Γ Σήραγγες και Υπόγεια Έργα