Όνομα/Name: Μάρης Φώτιος / Maris Fotios
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων (ΦΕΚ διορισμού 1039-03.07.2020)
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79888
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~fmaris/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.22.Υ.Υ Θ.22.Υ.Υ Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα
ΣΤ.12.Ε.Κ ΣΤ.12.Ε.Κ Υδροπληροφορική