Όνομα/Name: Πλιάκας Φώτιος-Κωνσταντίνος / Pliakas Fotios-Konstantinos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Υδρολογία των Υπόγειων Νερών – Υδρογεωλογικές Έρευνες και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79695
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.31.Υ.Γ Η.31.Υ.Γ Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική
Η.25.Υ.Υ Η.25.Υ.Υ Υδραυλική Υπογείων Υδάτων
Ε.08.Ε.Κ Ε.08.Ε.Κ Υδρολογία των Υπόγειων Νερών