Όνομα/Name: Μποτζώρης Γεώργιος / Botzoris Georgios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Σχεδιασμός Μεταφορών - Ζήτηση για Μετακίνηση
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79435

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.03.Υ.Κ Θ.03.Υ.Κ Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός