Όνομα/Name: Κολλάρος Γεώργιος / Kollaros Georgios
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79655
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.21.Ε.Σ Η.21.Ε.Σ Μελέτες Έργων Οδοποιίας (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)
Γ.05.Υ.Κ Γ.05.Υ.Κ Οδοποιία Ι