Όνομα/Name: Παπαθανασίου Γεώργιος / Papathanasiou Georgios
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα/Department: Πολιτικών Μηχανικών / Civil Engineering
Ειδικότητα/Specialties: Τεχνική Γεωλογία / Engineering Geology
Τηλέφωνο/Phone: 30 25410-79688
Ιστοσελίδα: http://gpapatha.weebly.com

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ζ.19.Ε.Γ Ζ.19.Ε.Γ Γεωκίνδυνοι - Τεχνικογεωλογικές Αστοχίες
Α.07.Υ.Κ Α.07.Υ.Κ Γεωλογία για Μηχανικούς 3
ΣΤ.06.Υ.Κ ΣΤ.06.Υ.Κ Τεχνική Γεωλογία και Στοιχεία Βραχομηχανικής