Όνομα/Name: Ιωάννης Καββαδίας / Ioannis Kavvadias
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / Department of Civil Engineering
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79625
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.08.Υ.Δ Η.08.Υ.Δ Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών
Η.02.Υ.Κ Η.02.Υ.Κ Δυναμική των Κατασκευών
Ε.01.Υ.Κ Ε.01.Υ.Κ Στατική των Κατασκευών Ι
ΣΤ.01.Υ.Κ ΣΤ.01.Υ.Κ Στατική των Κατασκευών ΙΙ