Όνομα/Name: Μάρκου Ιωάννης / Markou Ioannis
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: “Εδαφομηχανική – Θεμελιώσεις: Εργαστηριακή Έρευνα”
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79648
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.34.Ε.Γ Η.34.Ε.Γ Βελτίωση – Ενίσχυση Εδαφών
Η.33.Υ.Γ Η.33.Υ.Γ Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου
Ε.02.Υ.Κ Ε.02.Υ.Κ Εδαφομηχανική
Θ.17.Υ.Γ) Θ.17.Υ.Γ) Επιχώματα και Χωμάτινα Φράγματα