Όνομα/Name: Καραγιάννης Χρήστος / Karagiannis Christos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79630
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.10.Ε.Δ Θ.10.Ε.Δ Ειδικές Κατασκευές Ωπλισμένου και Προεντεταμένου Σκυροδέματος (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019)
Η.09.Ε.Δ Η.09.Ε.Δ Εργαστηριακά Θέματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος
Θ.12.Ε.Δ Θ.12.Ε.Δ ΚΩΣ ΙΙΙΒ - Ειδικές Εφαρμογές Αντισεισμικού Σχεδιασμού (δε θα διδαχθεί στο ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019)
Θ.06.Υ.Δ Θ.06.Υ.Δ Προεντεταμένο Σκυρόδεμα
Ζ.01.Υ.Κ Ζ.01.Υ.Κ Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΑ
Θ.02.Υ.Κ Θ.02.Υ.Κ Ωπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙΙ - Αντισεισμικός Σχεδιασμός