Όνομα/Name: Ηλιάδης Λάζαρος / Iliadis Lazaros
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79649 εσ.71649
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~liliadis/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ε.12.Ε.Κ Ε.12.Ε.Κ Βάσεις Δεδομένων
Α.04.Υ.Κ Α.04.Υ.Κ Πληροφορική 4
Δ.09.Ε.Κ Δ.09.Ε.Κ Προγραμματισμός Διαδικτύου - Ασφάλεια Πληροφοριών
Δ.10.Ε.Κ Δ.10.Ε.Κ Υπολογιστική Νοημοσύνη και Εφαρμογές