Όνομα/Name: Γιαννοπούλου Μαρία / Giannopoulou Maria
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79701
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.16.Υ.Σ Θ.16.Υ.Σ Αστικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Κινητικότητα
Ε.11.Ε.Κ Ε.11.Ε.Κ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS (μάθημα που διδάσκεται με ηλεκτρονικά μέσα)
Δ.03.Υ.Κ Δ.03.Υ.Κ Πολεοδομία
Α.05.Υ.Κ Α.05.Υ.Κ Τεχνική της Αναπαράστασης 3
Β.04.Υ.Κ Β.04.Υ.Κ Τεχνική της Αναπαράστασης μέσα από Η/Υ - Μέθοδοι CADD
Η.18.Υ.Σ Η.18.Υ.Σ Χωροταξία