Όνομα/Name: Γκράτζιου Μαρία / Gkratziou Maria
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79882
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.20.Υ.Υ Θ.20.Υ.Υ Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Η.27.Υ.Υ Η.27.Υ.Υ Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων
Ζ.22.Ε.Υ Ζ.22.Ε.Υ Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων - Υγειονομική Μηχανική