Όνομα/Name: Παπαδόπουλος Μηνάς / Papadopoulos Minas
Τίτλος/Title: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79627
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Ζ.04.Υ.Δ Ζ.04.Υ.Δ Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις – Κτηριοδομία
Η.07.Υ.Δ Η.07.Υ.Δ Ειδικά Θέματα Κτηριοδομίας - Προστασία Κτηρίων
Γ.02.Υ.Κ Γ.02.Υ.Κ Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική Ι
Δ.02.Υ.Κ Δ.02.Υ.Κ Σύνθεση και Κατασκευή Κτηρίων – Οικοδομική ΙΙ