Όνομα/Name: Κώνστα Μαρία / Konsta Maria
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Μηχανική Συμπεριφορά και Ανθεκτικότητα Υλικών με Έμφαση στη Μηχανική της Θραύσης και τη Διάβρωση Σκυροδέματος και Σιδηρού Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης 155/18.8.2003, ΦΕΚ δημοσίευσης διορισμού 135/15.05.2006)
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79658
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Δ.01.Υ.Κ Δ.01.Υ.Κ Αντοχή Υλικών και Εργαστήρια
Δ.07.Υ.Κ Δ.07.Υ.Κ Δυναμική του Στερεού Σώματος
Γ.01.Υ.Κ Γ.01.Υ.Κ Θεωρία Ελαστικότητας
Ζ.08.Ε.Δ Ζ.08.Ε.Δ Μηχανική Θραύσης
Β.01.Υ.Κ Β.01.Υ.Κ Μηχανική Στερεού Σώματος ΙΙ 6
Ζ.10.Ε.Δ Ζ.10.Ε.Δ Πειραματική Αντοχή Υλικών