Όνομα/Name: Κλήμης Νικόλαος / Klimis Nikolaos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: "Εδαφοδυναμική" - Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79644
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Θ.18.Υ.Γ Θ.18.Υ.Γ Βαθιές Θεμελιώσεις
Η.32.Υ.Γ Η.32.Υ.Γ Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική
Ζ.23.Υ.Γ Ζ.23.Υ.Γ Εδαφοδυναμική
Θ.26.Υ.Γ Θ.26.Υ.Γ Ειδικά Θέματα Εδαφομηχανικής
ΣΤ.02.Υ.Κ ΣΤ.02.Υ.Κ Επιφανειακές Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών