Όνομα/Name: Μανωλιάδης Οδυσσέας / Manoliadis Odysseas
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79682
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Α.08.Υ.Κ Α.08.Υ.Κ Γεωδαισία Ι 3
Β.03.Υ.Κ Β.03.Υ.Κ Γεωδαισία ΙΙ - Γεωδαιτικές Ασκήσεις
Ε.05.Υ.Κ Ε.05.Υ.Κ Διοίκηση Έργων και Επιχειρήσεων
Ζ.13.Ε.Κ Ζ.13.Ε.Κ Δομικές Μηχανές και Οργάνωση Εργοταξίων