Όνομα/Name: Αγγελίδης Παναγιώτης / Angelidis Panagiotis
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ειδικότητα/Specialties: Περιβαλλοντική Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία (ΦΕΚ διορισμού 1324/29-08-2020)
Τηλέφωνο/Phone: 25410 79610
Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~pangelid/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα ECTS Προαπαιτούμενα
Η.28.Ε.Υ Η.28.Ε.Υ Πειραματική Υδραυλική
Δ.05.Υ.Κ Δ.05.Υ.Κ Ρευστομηχανική
Θ.23.Ε.Υ Θ.23.Ε.Υ Υδραυλικές Μηχανές και Ενέργεια
Ζ.12.Υ.Υ Ζ.12.Υ.Υ Υδραυλική Περιβάλλοντος
Θ.20.Υ.Υ Θ.20.Υ.Υ Υδροδυναμικά Έργα